Nästa artikel

  • Maria Sivall är jurist på Autism- och Aspergerförbundet.

Premium 1994 trädde LSS, eller Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, i kraft. Den ska ge personer med funktionsnedsättning möjlighet till ett gott och självständigt liv. Special Nest har intervjuat juristen Maria Sivall och forskaren Barbro Lewin om de olika LSS-insatserna och om vad den pågående LSS-debatten handlar om.

– När LSS infördes sågs Sverige som ett föregångsland och lagen gav eko i hela världen, det var ju en revolutionerande rättighetsreform. Sedan har insatserna urholkats av Försäkringskassans tolkningar, prejudicerande domar och av kommunernas begränsande riktlinjer, men det är en av våra viktigaste rättighetslagar, säger Maria Sivall. Maria Sivall är jurist på Autism- och Aspergerförbundet och har gjort en film om insatserna i LSS, lagen om stöd och service till vissa funktion

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Lagstöd
Annons