Nästa artikel

Désirée Pethrus ska under drygt två år utreda LSS, med förhoppning att effektivisera, förtydliga och spara pengar. Flera är kritiska mot utredningen.

Désirée Pethrus, socionom och riksdagsledamot och gruppledare för KD i Arbetsmarknadsutskottet och i EU-nämnden, har utsetts av regeringen till särskild utredare för LSS.

Syftet med uppdraget är att skapa en långsiktigt hållbar ekonmisk utveckling av insatsen personlig assistans och att få till stånd mer ändamålsenliga insatser i LSS samt att lagstiftningen ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. 

Pethrus förhoppning är att komma med flera skarpa förslag om hur man gör lagen mer ändamålsenlig och som tryggar rättigheterna.

I uppdraget ingår att se över LSS-besluten som idag ser olika ut i olika kommuner och i olika domstolar. Désirée Pethrus ska se helheten och undersöka vad som kan förtydligas; Hur kan lagens innehåll och definitioner ska bli enklare att förstå? Hur ska kontrollerna gå till? Hur kan vi få till insyn och tillsyn på ett effektivt sätt?

Andra frågor som ska tas upp till granskning är jämställdhetsperspektivet inom LSS, och familjemedlemmars assistentroller. Under de senaste tio åren har kostnaderna för LSS ökat kraftigt och besparingar är enligt regeringen nödvändiga, även det ska utredningen rymma.

Flera, bland annat RBU - riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar och Handikappsförbunden, har riktat kritik mot utredningen och RBU menar att det är en attack mot personlig assistans

 

 

Läs mer om direktiven för utredningen här

Annons