Nästa artikel

  • "Vi har sett exempel på barn som får totalt avslag på assistansersättning med hänvisning till normalt föräldraansvar, trots att han eller hon är blind och har omfattande rörelsehinder", säger Eva Boström, intressepolitisk samordnare på riksförbundet FUB som nu utreder uttrycket "normal föräldraansvar" inom LSS.

Premium Korttidsboende, personlig assistans och ledsagning är några av de insatser som barn med funktionsnedsättning kan ha rätt till. Men många får avslag med motiveringen att det ingår i det vanliga föräldraansvaret. Besluten sker godtyckligt, anser riksförbundet FUB, som nu ska reda ut var gränsen går.

När en myndighet ska ta reda på vilka stödinsatser som barn med funktionsnedsättningar har rätt till, utgår de från begreppet “normalt föräldraansvar”. Termen innefattar allt som föräldrar till vilket barn som helst kan räkna med att få göra. Det är bara det som finns kvar efter att man räknat bort det normala föräldraansvaret som det går att få extra stöd för. Vid ett års ålder är det exempelvis normalt att behöva matas av sin förälder, och ingen får några stö

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Liv & Hem
Annons