Nästa artikel

Kommunernas riktlinjer skiljer sig vida åt när det gäller LSS – Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade. Det skriver Socialstyrelsen i en artikel som publicerades 1 september.

Ungefär hälften av Sveriges kommuner har satt upp egna avgränsningar och riktlinjer för personlig assistans, vilket enligt utredaren Karin Flyckt påverkar både ersättningsnivåer och kriterier för att få hjälp.

– Bostadsorten kan därför bli avgörande för funktionshindrades möjlighet att arbeta, få hjälp med vardagssysslor och själva kunna välja assistent, säger hon i artikeln.

Målsättningen med LSS är att en individ med funktionsnedsättning ska kunna leva sitt liv som alla andra. Socialstyrelsen uppmanar nu till en översikt av lagen för att minska olikheterna och få till en mer enhetlig bedömning av ersättningsnivåer och boendestöd.

Annons