Nästa artikel

  • Terapihunden Eddie jobbar två dagar i veckan på BUP mellanvården i Helsingborg. Nu är han bokaktuell också.

  • Gunilla Backman har en fil. mag i pedagogik, jobbat på Skolverket samt har undervisat från lågstadiet till universitetsnivå. Tillsammans med Marie D. Weis driver hon företaget Svenska Pedagoghundinstitutet.

  • Marie D. Weis har universitetsutbildning inom psykologi, psykiatri och handikappvetenskap samt är terapihundsförare. Tillsammans med Gunilla Backman driver hon företaget Svenska Pedagoghundinstitutet.

Premium De är redan omtyckta inslag på BUP och skola. Nu tar pedagoghundarna Eddie och Messi sitt jobb till nästa nivå genom boken om dem själva, som ska hjälpa barn med särskilda svårigheter att läsa, skriva och berätta.

Om du frågar Marie D. Weis och Gunilla Backman har hundar enorm potential i pedagogiken, inte minst för språkutveckling. – Det går inte att katederundervisa barn till ett språk, det måste finnas ett sammanhang som känns lustfyllt, säger Gunilla Backman, rutinerad pedagog som undervisat allt från unga elever till blivande lärare. Gunilla Backman är vd för Svenska Pedagoghundinstitutet där Marie D. Weis också arbetar. Den lustfyllda faktorn i undervisningen som Gunilla syftar på i

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Hjälpmedel
Annons