Nästa artikel

  • "Så fort man stöter på en förare med psykisk hälsa-hund så slås man av vilket bra stöd det tycks vara", säger Malin Ekman Aldén, generaldirektör på Myndigheten för delaktighet.

  • "Så fort man stöter på en förare med psykisk hälsa-hund så slås man av vilket bra stöd det tycks vara", säger Malin Ekman Aldén, generaldirektör på Myndigheten för delaktighet.

Premium Ännu finns ingen modell hos kommuner eller regioner för att bevilja bidrag vid utbildning av psykisk hälsa-hundar. Det betyder att personer med autism måste bekosta inköpet ur egen ficka. ”Kommunerna vill mycket, men har inte riktigt verktyg att ge stöd till assistanshundar”, säger Malin Ekman Aldén, generaldirektör på Myndigheten för delaktighet.

Hundar kan ge stöd vid flera funktionsnedsättningar, exempelvis alarmerande assistanshundar vid diabetes eller epilepsi samt psykisk hälsa-hund för personer med autism. Många gånger innebär en psykisk hälsa-hund en stor skillnad för föraren, och medför en större grad av självständighet och mindre behov av medicin och sjukhusvård. Därmed kan hunden också ses som en samhällsvinst. Idag finns dock inget bidrag för psykisk hälsa-hundar, utan den enskilde med en autismdiagnos mås

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Landsting
Annons