Nästa artikel

Människans bästa vän. En sliten klyscha om hunden. Men faktum är att barn som har hund löper mindre risk att drabbas av ångest.

Barn som har hund löper mindre risk att drabbas av ångest enligt en studie publicerad av USAs Centers for Disease Control and Prevention.

I studien ingick 643 barn mellan 4 och 10 år. 12 procent av barnen med hund testade positivt för ångest, jämfört med 21 procent av barnen utan hund.

I studien står att läsa att "interaktion med en vänlig hund minskar kortisolnivåer, troligen genom frisättande av oxytocin, vilket minskar fysiologiska reaktioner på stress. Dessa hormonella effekter kan ligga bakom de observerade emotionella och beteendemässiga fördelarna med djurassisterad terapi och hundar."

Annons