Nästa artikel

Människans bästa vän kan även knyta vänskapsband i klassrummen. Möt terapihunden Dis och hundföraren tillika läraren Denice Ankarstad, som tillsammans arbetar med lågstadiebarn med olika funktionsnedsättningar.

– Klassen har haft svårigheter att samverka och samarbeta, ett grupparbete var tidigare mycket svårt att genomföra. Vissa elever hamnade i bråk varje dag, berättar Denice Ankarstad, klasslärare för årskurs 1 till 4 på en särskola i Stockholmsområdet.

Varannan tisdagsmorgon förändras energin helt, då Denice tar med sin vita herdehund Dis in i klassrummet. Hon berättar om ett särskilt tillfälle där Dis lyckades omvända stämningen helt.

– På morgonen var klassen uppjagad, bråkig och stissig. Dis fick ett ben och la sig lugnt i mitten av klassrummet för att tugga, barnen tittade på henne och fick samma energi. Det är som om barnen med funktionsnedsättningar är extra känsliga för energin vi förmedlar.

 

Fokuserar bättre när Dis är där
Varje tisdag finns en noggrant inplanerad samarbetsövning. En av favoritaktiviteterna är kroppsagility, där barnen själva agerar hinder och får tillsammans konstruera hinderbanan som Dis ska genomföra.

– Timmarna går utan att bråk uppstår, barnen får slappna av och ta på varandra under ordnade former. Det finns en elev som inte vill vistas i klassrummet med de andra barnen, men fullkomligt springer in och stannar i klassrummet så fort Dis är där, det händer aldrig annars, berättar Denice och fortsätter:

– Efteråt får barnen sätta ord på sina känslor genom att skriva om hur de upplevde övningarna, på så vis tränar de på ett av målen i svenska: att sammanfatta och återberätta. Jag har också märkt att de jobbar mer fokuserat så länge Dis är kvar i rummet.

 

Praktisk övning i empati
Denice Ankarstad och Dis är specialiserade på att arbeta med barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder. Tillsammans har de gått besökshundsutbildning och är nu under utbildning för att bli terapiteam. Dis är testad för att klara av skrik, hastiga rörelser och är särskilt lämplighetstestad på barn.

– Det finns en bild där Dis ligger i mitten och alla barn klappar henne. Andra hundägare har sagt ”min hund skulle aldrig ställa upp, tycker Dis verkligen om det här?”. Rasen vit herdehund är en brukshund, och det märks att Dis älskar att gå till jobbet! Hon är uppmärksam och bjuder på många fina beteenden, säger Denice Ankarstad.

Utbytet blir en praktisk övning i empati. Denice kan använda Dis för att förklara hur människor ska interagera sinsemellan.

– En svår grej för vissa av barnen är perspektivbyten och att sätta sig in i andras känslor. Hundeffekten är häftig! Vissa av barnen kan ha svårt att känna och visa empati, men de kramar och pussar på Dis, oroar sig för att hon ska vara törstig och ser till att hon har en fylld vattenskål.

Nackdelen är förstås att skolmiljön inte är förskonad från allergiproblematik. Såvida klassen är fri från allergier så kan alla NPF-inriktade verksamheter vinna på att regelbundet anlita ett utbildat terapihundsteam, enligt Ankarstad.

– Du kan till exempel vända dig till Svenska Terapihundskolan, som har ett mycket seriöst förhållningssätt till verksamheter med sociala tjänstehundar. Genom dem kan du komma i kontakt ett hundteam som är inriktad på NPF, säger hon.

Besökshund, vårdhund och terapihund

Besökshund är första steget i utbildningen för hund och hundförare. Besökshundsteamet arbetar under enklare former för att skapa aktivitet och motivation.

I stora drag är vårdhund och terapihund samma sak. Teamen kan jobba inom äldrevård, psykiatri, barn och omsorg eller med personer med olika typer av funktionsnedsättningar.

Annons