Nästa artikel

  • "Beteendedesign handlar i korthet om att forma omgivningen på ett sådant sätt att andra fattar beslut som vi själva önskar", säger läraren Mark Siegbahn.

  • Genrebild. Personen på bilden har ingen koppling till innehållet i texten.

Premium Öka studiemotivationen, skapa ett positivare klimat i klassrummet och ändra elevernas negativa inställning till prov. Det är några målsättningar med beteendedesign i skolan. ”Det handlar inte om att ersätta pedagogiken utan om att få den att fungera bättre”, säger läraren Mark Siegbahn som är aktuell med en bok i ämnet.

Idrottsläraren Mark Siegbahn drog 2014 igång projektet Hjärna-Puls-Glädje vid Drottninghögsskolan i Helsingborg, vilket Special Nest tidigare har berättat om. Bakgrunden var att skolan under lång tid hade dragits med låga studieresultat, hög personalomsättning och ett högt antal anmälningar om hot och våld. Projektet gick i korthet ut på att införa mer organiserad fysisk rörelse under skoldagen utöver den schemalagda gymnastiken, till exempel på rasterna där det annars ofta up

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Metoder
Annons