Nästa artikel

  • "De vanliga rasterna är egentligen som gjorda för bråk. Mängder elever går ut samtidigt på en skolgård utan struktur och med få vuxna. Inte märkligt att de då fattar konstiga beslut.  Nu när vi har lagt till en organiserad och vuxenledd aktivitet fungerar rasterna mycket bättre", säger Mark Siegbahn.

Premium Helsingborgbaserade Drottninghögsskolan har dragits med låga studieresultat, hög personalomsättning och flitigt med anmälningar om hot och våld. 2017 startades ett hälsoprojekt för att förbättra den problematiska situationen. Special Nest har intervjuat idrottsläraren Mark Siegbahn, initiativtagare till satsningen "Hjärna-Puls-Glädje".

Det ringer ut till förmiddagens första rast på Drottninghögsskolan (F-årskurs 6) i Helsingborg. Eleverna skyndar att ta på sig utekläderna i kapprummet och samlas sedan på skolgården där de möts av hälsopedagoger. Sedan påbörjas veckans rastaktivitet som elever och lärare gemensamt deltar i. Det kan vara bollspel, stafett eller någon annan pulshöjande lek. Efter 20 minuter är rasten över och eleverna återgår till klassrummet. På detta sätt ser förmiddagsrasten ut för ele

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Skola
Annons