Nästa artikel

  • "Medvetenheten kring varför det är viktigt att röra på sig och att det har positiva effekter inte bara på kroppen utan också på hjärnan, har blivit bättre", säger specialpedagogen Bodil Opdahl.

Premium Ökad koncentrationsförmåga, bättre kunskapsinhämtning och högre studieresultat. Det allt fler skolor som använder fysisk aktivitet för att öka elevernas inlärningsförmåga. Special Nest intervjuar en som brinner för ämnet, Bodil Opdahl.

Det är en tidig morgon på en grundskola. Elever från en klass i lågstadiet samlas på skolgården för att under ett par minuter genomföra ett så kallat tabatapass, alltså högintensiv intervallträning. För en utomstående kan detta förefalla märkligt. Gör inte denna träning att eleverna blir stökiga och uppeldade till lektionen? Och försämras inte förutsättningarna för lärandet? Snarare gäller motsatsen – forskning visar att fysisk aktivitet kan förbättra elevernas konc

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Skola
Annons