Nästa artikel

  • Måns Möller från Viggo Foundation och Jan Gradvall samtalade under Hela Spektrat-seminariet.

  • Psykiatrikern Anders Hansen pratade under seminariet om hur fysisk rörelse stimulerar uppmärksamhetsförmågan.

  • Författaren och ordkonstnären Anna Planting-Gyllenbåga pratade om vikten av en meningsfull fritid för barn med npf.

Premium Specialanpassade fritidsläger för barn med autism och deras föräldrar. Det är avsikten med Hela Spektrat, ett nytt initiativ som ska ge barn med diagnosen en mer tillgänglig och aktiv fritid. Special Nest var på plats när projektet lanserades i Stockholm i form av ett seminarium med deltagare som Anders Hansen och Anna Planting-Gyllenbåga.

I mitten på februari anordnades det första seminariet inom ramarna för Hela Spektrat, ett nytt projekt som leds av insamlingsstiftelsen Min Stora Dag och Autism- och Aspergerförbundet. Målsättningen med projektet, som ska pågå i fyra år och som delvis finansieras av Postkodlotteriet, är inte bara att arrangera återkommande kunskapsseminarium för att öka allmänhetens medvetenhet om och förståelse för autism. Huvudsyftet är att utveckla och erbjuda specialanpassade fritidsläger

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Liv & Hem
Annons