Nästa artikel

  • "Det behöver inte vara så komplicerat. Man kan bestämma att man i klassrummet varje morgon ska göra olika rörelser för varje bokstav i alfabetet eller rörelser till någon dikt eller ramsa. Även olika ring- och sånglekar funkar bra", säger Ingegerd Ericsson.

  • Ingegerd Ericsson är docent i idrottsvetenskap vid Malmö universitet och författare till boken Rör dig – Lär dig.

Premium Hennes avhandling visade att mer idrottsundervisning i skolan ger bättre motorik och skolresultat. Nu är Ingegerd Ericsson, docent i idrottsvetenskap vid Malmö universitet, aktuell med en andra upplaga av boken ”Rör dig – Lär dig”.

De senaste åren har stillasittandet och bristen på motion fått allt mer uppmärksamhet. Bland annat visade en rapport från 2017 av Centrum för idrottsforskning (CIF) att svenska ungdomar rör sig för lite och istället spenderar många timmar framför olika skärmar. Enligt en studie i rapporten är det bara drygt hälften av pojkarna och drygt en femtedel av flickorna som ägnar 60 minuter per dag åt pulshöjande motion (alltifrån att cykla till skolan till att idrotta på fritiden) –

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Liv & Hem
Annons