Nästa artikel

  • Pernilla Unevik och Åsa Hagdahl är nu aktuella med en bok där de bland annat förklarar varför sensomotorisk utveckling är viktigt.

Premium Motoriken tillsammans med sinnena, den så kallade sensomotoriken, är viktig för barnens kognitiva utveckling. Men motoriken befinner sig i motvind i dagens samhälle, inte minst på grund av ökat stillasittande framför skärmar och större barngrupper på mindre ytor i förskolorna. I en ny bok visar de sensomotoriska tränarna Pernilla Unevik och Åsa Hagdahl hur förskolepersonal kan göra för att främja barnens motoriska förmågor.

Specialpedagogen Pernilla Unevik och civilekonomen Åsa Hagdahl träffades på en utbildning i sensomotorik*. Båda har lång och egen erfarenhet av barn med neuropsykiatriska diagnoser som på olika sätt har haft svårigheter med inlärning – och båda har sett att sensomotorisk träning har hjälpt barnen på olika sätt. När de började föreläsa om kopplingen mellan barns motorik, sinnen och reflexer för personal inom skolan och förskolan märkte de att det saknades både kunskap och

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Skola
Annons