Nästa artikel

  • Moa Holmsved, psykolog inom Barninternetprojektet BIP TIC, menar att skolan behöver mer kunskap om barn med tics för att kunna bemöta och stötta på rätt sätt. 

  • En bild från Barninternetprojektet BIP TIC.

  • Genrebild. Barnet på bilden har ingen koppling till innehållet i artikeln.

Premium Barn och unga med tics i form av ofrivilliga och upprepade rörelser och ljud kan ha Tourettes syndrom – något som kan orsaka både lidande och svårigheter i skolan. Nyligen höll BUP Forsknings- och utvecklingscentrum i Stockholm ett seminarium riktat till skolpersonal, med avsikten att informera om hur omgivningen kan känna igen symtomen och bemöta barnen på rätt sätt.

– En del av vårt uppdrag är att sprida kunskap om Tourettes syndrom eftersom det är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som kommer i skymundan av andra npf-diagnoser. Det finns risk att barn med Tourettes syndrom inte får rätt stöd eftersom skolan inte har kunskap om vad det är eller vilka anpassningar som behövs, säger Moa Holmsved. Moa Holmsved är legitimerad psykolog och arbetar som kliniker med bedömning och behandling inom Barninternetprojektet BIP TIC*, på BUP Forskning

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Metoder
Annons