Nästa artikel

  • "En vanlig påverkan är att ticsen är irriterande och tröttande. De kan också försvåra utförandet av aktiviteter", säger psykologen och forskaren Per Andrén.

Premium Tourettes syndrom innebär ofrivilliga och upprepade rörelser och ljud, så kallade tics, som kan orsaka både känslomässigt lidande och svårigheter i skolan. Hur kan du då som förälder hjälpa ditt barn som har tics? För Special Nest berättar psykologen och forskaren Per Andrén om 6 konkreta råd.

Jämfört med autism och adhd är Tourettes syndrom en relativt undanskymd diagnos som dessutom omgärdas av en hel del segdragna missförstånd och fördomar. – Det har blivit bättre de senaste åren men tidigare fanns ofta sensationsartiklar i media om att Tourettes syndrom alltid innebär att man svär, skriker obscena ord och gör märkliga gester, vilket inte är fallet. Jag har mött många föräldrar som har varit oroliga över sitt barn just eftersom de har fått sin uppfattning via

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Metoder
Annons