Nästa artikel

  • "Vi har nu en hypotes om att det är störningar i vissa nervcellers förmåga att orientera sig och att kommunicera med andra nervceller som kan ligga bakom Tourettes syndrom", säger Niklas Dahl.

  • "Vi har nu en hypotes om att det är störningar i vissa nervcellers förmåga att orientera sig och att kommunicera med andra nervceller som kan ligga bakom Tourettes syndrom", säger Niklas Dahl.

Premium Personer med Tourettes syndrom har genetiska förändringar som påverkar hjärnans utveckling. Det visar en färsk studie från Uppsala universitet. Genom att ta reda på mer om dessa geners funktion hoppas forskarna på sikt att kunna utveckla läkemedel mot symtomen. Special Nest har pratat med Niklas Dahl, en av forskarna bakom studien.

Knappt en procent av befolkningen har Tourettes syndrom. Symtomen utgörs av ofrivilliga motoriska och/eller vokala tics, som påverkar ens vardag mer eller mindre beroende på hur omfattande ticsen är. Forskare har länge misstänkt att tillståndet kan vara ärftligt, eftersom det oftast är flera personer i samma familj som drabbas. Hos barn och föräldrar med Tourettes syndrom har man identifierat två kandidatgener för syndromet, generna WWC1 och CELSR3. I en ny studie undersöktes både

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Forskning
Annons