Nästa artikel

Autism kan ha miljömässiga orsaker. Det visar en undersökning av 50 enäggstvillingpar med anlag för autism.

Samtliga tvillingpar är födda mellan 1994 och 1996 och har undersökts under lång tid. De har bland annat fått fylla i autismformulär vid 8 års ålder, och tagit blodprov vid 15-års ålder. Autism är starkt genetiskt, men i sex av paren har endast den ena tvillingen i paret utvecklat autism.

Undersökningen har visat att enäggstvillingarna, som har identiskt DNA, har olika DNA-metylering. Det vill säga, deras DNA läses av på olika sätt. Detta resulterar i att metylgrupper fäster olika på DNA:t och därmed aktiverar olika gener. Generna ur den ursprungliga DNA-kedjan kan därför ändras något. På så sätt blir tvillingarnas aktiverade gener något olika. Den här funktionen kallas epigenetik, och påverkas starkt av miljön såsom näringsintag och stressnivå.

I undersökningen hittades bland annat mutationer i epigenetiken relaterade till gener som är kopplade till såväl autism som det Asperger-liknande tillståndet Angelman syndrom. Den ena tvillingens DNA-metylering har då aktiverat denna gen, och den andras har inte gjort det.

Forskarteamet vill nu fortsätta forska på hur olikheter i DNA-metyleringen, och därmed miljön, påverkar autism.

Annons