Nästa artikel

  • "Genom den här typen av studier kan vi få bort en del av stigmat kring psykiatriska tillstånd. Det faktum att det finns gener bakom dem visar att det inte bara är något i folks huvuden. Det är riktig biologi, riktig kemi", säger forskaren Jakob Grove som undersöker genetiken bakom autismspektrumtillstånd.

Premium I en ny studie har danska forskare hittat tolv nya gener som hänger samman med autism. Det är första gången som man har lyckats hitta en koppling mellan autism och vanliga gener, berättar forskaren Jakob Grove för Special Nest. Han hoppas på att sådana här studier i förlängningen kan leda till tidigare insatser och minskad stigmatisering.

Autism har en stark genetisk komponent. Det betyder att sannolikheten för att ett barn ska få en autismdiagnos till stor del är förutbestämt innan barnet ens är fött. Exakt hur stor roll generna har i utvecklandet av autism är omdiskuterat inom forskningen, men ofta anges siffror mellan 20 och 90 procent. Sedan tidigare har det varit känt att vissa enstaka gener bidrar starkt till autism. De här generna är dock ovanliga, vilket innebär att de allra flesta med autism inte bär på nå

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Forskning
Annons