Nästa artikel

Premium Länge har forskare vetat att autism och adhd ofta hänger ihop. Men varför? I en ny studie har forskare hittat genetiska avvikelser som är vanliga i båda tillstånden. Detta kan kanske leda till bättre diagnoskriterier i framtiden, berättar Jakob Grove, en av forskarna bakom den danska studien, för Special Nest.

Autism och adhd är två neuropsykologiska funktionsnedsättningar med hög ärftlighet. Det betyder att generna, snarare än miljön, avgör om man kommer att utveckla något av tillstånden. Generna styr ungefär 70-80 procent av, medan miljön står för resten. Men diagnoserna har fler likheter än så. – Symtomen överlappar varandra. Och vi ser ofta att folk har bägge diagnoserna, säger Jakob Grove, lektor vid institutet för biomedicin på Aarhus universitet i Danmark, till Special Ne

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Forskning
Annons