Nästa artikel

Medicin mot bröstcancer kan aktivera en gen och där med stoppa ångest, tvång och socialfobi. Det hävdar amerikanska forskare.

Medicin framtagen mot bröstcancer har testats på möss med ångest, tvångssyndrom och social fobi. Det är forskare vid Massachusetts Institute of Technology i USA som gjort studien.

Forskarna kom fram till att det finns en gen, Shank3, som är avstängd hos en procent av personer med autism. De har då avlat fram möss som föds med den avstängda genen.

Genom att aktivera genen kunde forskarna stoppa symptom som att undvika social interaktion samt tvångsmässigt och repetitivt beteende. Och forskarna är speciellt entusiastiska över att behandlingen fungerade både hos vuxna och mycket unga möss.

Medicinen i fråga heter Tamoxifen.

Musens hjärna är inte identisk med människans, men många av generna som är förknippade med autism-symptom är lika hos möss och människor. Därför hoppas forskarna kunna testa genströmbrytaren på människor i framtiden.

Annons