Nästa artikel

En studie ledd av University of Utah School of Medicine misstänker att de funnit en gen som kan vara den bakomliggande förklaringen till vissa typer av autismspektrumtillstånd.

Våra hjärnor är som ett stort nätverk bestående av nervceller och synapser som bearbetar och processar information. Precis som att gator behöver stoppskyltar och trafikljus för att reglera flödet i trafiken, har hjärnans synapser som funktion att reglera flödet av information.

I delen av hjärnan som kallas för hippocampus finns nervceller och neuroner som är sammankopplade till andra neuroner genom olika synapser. För att vi ska kunna lära oss nya saker eller lägga saker på minnet behöver Hippocampus fungera och det i sin tur kräver att den är i balansen och att informationsflödet regleras på ett bra sätt.

Genen Kirrel3 reglerar specifika synapsers (stoppljus) formation och är en viktig komponent för att Hippocampus ska kunna fungera. Genom återkommande studier på möss som haft mutationer på genen har man kunnat se samband mellan funktionsnedsättningar och störningar hos Kirrel3.

Beroende på vilken typ av obalans som den muterade Kirrel3 bidrog till reagerade mössen avvikande från normala möss på olika sätt något som gör forskarna misstänksamma om att det vid vissa obalanser kan röra sig om vad vi i människor beskriver som autismspektrumtillstånd.  

Kategorier: 
Aktiviteter
Annons