Nästa artikel

  • En internationell studie visar att barn med adhd har mindre volym på fem områden i hjärnan, däribland amygdala som förknippas med känslor.
     

Premium Nyligen publicerade tidskriften Lancet Psychiatry en studie som fastslog att adhd är en fördröjd utveckling av fem områden i hjärnan. Men vad innebär resultaten konkret för personer med adhd? Special Nest har tagit hjälp av psykologen Anna Fladvad och neuropsykologen Åke Pålshammar för att få en djupare förståelse av studien.

Studien som publicerades i Lancet Psychiatry har undersökt volymen på olika områden i hjärnan där man jämfört individer som har adhd med personer utan diagnos. Studien tog även hänsyn till ålder och CS-medicinering* men hittade inget samband mellan medicinering och hjärnvolym. I studien ingick data från 1713 individer med adhd och 1529 individer utan diagnos. Majoriteten av individerna i studien var barn.   – Resultatet visade på en skillnad mellan barn med adhd och de utan diagn

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Forskning
Annons