Nästa artikel

Förra veckan uppmärksammades det att ny forskning konstaterar förändringar i hjärnan hos personer med adhd. En av dem som välkomnar forskningsresultatet är Sofie Andersson, 33 år, som själv har en adhd-diagnos. ”Jag tycker att det är jätteskönt. Då är det inga hjärnspöken som många kan påstå”, säger hon till P4 Norrbotten.

Precis som många andra med en adhd-diagnos vittnar Sofie Andersson om att hon ofta bemöts av en oförstående omgivning och kommentarer som att det ”bara är att skärpa till sig” eller ”det där har vi väl alla litegrann av”. Nu hoppas hon att resultatet av den nya studien kan bidra till att minska stigmat.

– Det är skönt att höra att det har slagits fast att det faktiskt är avvikelser i hjärnan som inte ser likadana ut hos folk utan diagnos, säger Sofie Andersson till P4 Norrbotten.

Studien, publicerad i tidskriften The Lancet Psychiatry, omfattar drygt 3 200 personer mellan 4 och 63 år. Av dessa hade 1 713 personer diagnosen adhd och 1 529 personer hade den inte. Forskarna jämförde hjärnorna hos de två grupperna och kunde fastslå att adhd är ett resultat av fördröjd utveckling av fem olika områden i hjärnan. Forskarna menar att diagnosen därför bör betraktas som en hjärnrubbning.

Studien visade att fem av sju uppmätta områden samt den totala hjärnvolymen var mindre hos personer med adhd.

– Förändringarna är små, i storleksordningen av några få procent, så storleken på studien var helt avgörande för att vi skulle hitta dem. Liknande skillnader i hjärnvolym syns även vid andra psykiatriska rubbningar, framför allt vid svåra depressioner, säger artikelns huvudförfattare, Martine Hoogman vid Radboud University Nijmegen Medical Center i Nederländerna, till Dagens Medicin.

Kategorier: 
Forskning
Annons