Nästa artikel

Barn med adhd lär sig bättre om de får utlopp för sin energi. Det visar en studie vid University of Central Florida.

Barnen i undersökningen fick uppgiften att memorera en följd av siffror och bokstäver och de skulle sedan grupperna dem i rätt ordning. Ju mer barnen med adhd rörde på sig under testet, desto bättre presterade de. Barnen utan diagnos presterade däremot sämre när de rörde sig.

Forskarna bakom studien menar att den vanliga strategin att dämpa hyperaktiviteten hos barn med adhd därför är kontraproduktiv. Istället föreslår de att barn med adhd ska få sitta på balansbollar eller motionscyklar vid inlärning.

Studien publicerades i Journal of Abnormal Child Psychology i april 2015.  

Annons