Nästa artikel

  • Genrebild. Personerna på bilden har ingen koppling till innehållet i texten.

  • Logopeden Anna Eva Hallin är aktuell med en bok som bland annat handlar om hur specialpedagoger kan göra för att skapa en språkligt tillgänglig skolmiljö.

Premium I varje skolklass finns i genomsnitt två elever som har någon slags språkstörning. De riskerar att hamna i en negativ spiral vad gäller inlärning och relationer. Med boken "Förstå och arbeta med språkstörning" vill logopeden Anna Eva Hallin öka medvetenheten om de språkliga kraven i skolan och ge råd om hur barn med språkstörning kan stöttas.

Språkstörning eller Developmental Language Disorder, DLD, är fortfarande en relativt okänd neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, trots att den är vanligare än autism och lika vanlig som adhd. – Språkstörning förekommer hos två barn i varje klass ungefär och sett till hela befolkningen motsvarar det 7–10 procent. Det är en dold funktionsnedsättning och överlappningen med andra funktionsnedsättningar som autism, adhd och dyslexi är stor, säger Anna Eva Hallin till Special Ne

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Skola
Annons