Nästa artikel

Det finns tydliga samband mellan språkstörning och neuropsykiatriska svårigheter. Det har flera forskare sett. "Jag tror att språkförmåga är en av våra viktigaste kognitiva förmågor. Det kan säkert finnas en liten grupp barn som enbart har problem med språket men ofta hänger de språkliga svårigheterna samman med andra saker, till exempel annorlunda kontakt och beteende", säger Carmela Miniscalco, logoped och universitetslektor. Special Nest har publicerat flera artiklar om språkliga svårigheter och språkstörning. Här kommer ett axplock av uppskattade texter.

Special Nests material bli inte inaktuellt på samma sätt som de dagsaktuella nyheter vi tar del av i det dagliga medieflödet. Du kan i stället se oss som en kunskapsbank dit du kan återkomma för att hitta artiklar om det som för tillfället är av intresse för dig. Prova på en gång genom att skriva in ett ämne som intresserar dig i sökrutan på startsidan: www.specialnest.se

Somliga av våra artiklar ligger inom Premiumformatet, vilket betyder att de är låsta och endast kan läsas av våra prenumeranter. Om du vill teckna en prenumeration kan du göra det här: http://www.specialnest.se/prenumeration

Fem artiklar om språkstörning:

"Barn med språkstörning måste jobba hårdare för att hänga med": I denna artikel intervjuas psykologen Ida Eriksson om hur skolgången kan påverkas av en språkstörning.

"Så arbetar du med elever med språkstörning": Läs om Specialpedagogiska skolmyndighetens informationsmaterial om språkstörning, framtaget för att ge lärare tips om stödinsatser.

"Logopeder behövs i skolan":  Anna Eva Hallin förklarar hur logopeder kan komplettera lärare och specialpedagoger i skolan.

"Språkstörning, språkförsening och dyslexi": Vad är skillnaden mellan dessa begrepp? I denna artikel försöker vi reda ut termerna.

"En språkstörning kommer sällan ensam": Här berättas om kopplingen mellan neuropsykiatriska diagnoser och språkstörning.

Kategorier: 
Liv & Hem
Annons