Nästa artikel

Hösten närmar sig med stormsteg och snart ringer det in till ännu en skoltermin. Många elever bär på positiva förväntningar och ser fram emot att lära sig nya saker och träffa klasskamraterna. Men det är också många elever som känner oro och osäkerhet inför skolan. Special Nest har tidigare skrivit flera artiklar om hur man som lärare kan skapa en smidig skolstart och en konstruktiv lärmiljö där man tillmötesgår elevernas olika förutsättningar. Här kommer några exempel.

Special Nests material bli inte inaktuellt på samma sätt som de dagsaktuella nyheter vi tar del av i det dagliga medieflödet. Du kan i stället se oss som en kunskapsbank dit du kan återkomma för att hitta artiklar om det som för tillfället är av intresse för dig. Prova på en gång genom att skriva in ett ämne som intresserar dig i sökrutan på startsidan: www.specialnest.se

Somliga av våra artiklar ligger inom Premiumformatet, vilket betyder att de är låsta och endast kan läsas av våra prenumeranter. Om du vill teckna en prenumeration kan du göra det här: http://www.specialnest.se/prenumeration

Tre läsvärda artiklar inför skolstarten:

"Så löser du skolstarten": Inför skolstarten bär eleverna troligen omkring på mycket känslor och tankar. En knäckfråga är hur man som lärare kan göra skolstarten mindre dramatisk för elever som är diagnostiserade med neuropsykiatriska diagnoser. I denna artikel avhandlas flera matnyttiga tips.

"Skapa struktur i klassrummet": Denna text handlar om hur man kan skapa struktur i klassrummet för elever med inlärningssvårigheter och som är i behov av extra stöd. Bland annat rekommenderas att rikta uppmärksamheten mot elevernas energinivåer.

"Hur kan man undvika onödiga regler?": Vad ska man göra om man som lärare har tröttnat på att säga till sina elever? Det är frågeställningen för denna artikel som handlar om hur lärare och elever gemensamt kan komma överens om förväntade beteenden.

Kategorier: 
Hjälpmedel
Annons