Nästa artikel

Special Nest har tidigare publicerat flera artiklar om LSS-lagstiftningen och boendestödet, som innebär att personer med särskilt behov kan få hjälp i sin vardag. Det kan handla om vardagliga sysslor i hemmet, fritidsaktiviteter eller hjälp i kontakten med myndigheter och arbetsgivare. Men inte sällan höjs kritiska röster mot LSS. Såväl Autism- och Aspergerförbundet som handikappvetenskapsprofessorn Magnus Tideman menar att lagstiftningen har urholkats de senaste åren. Magnus Tideman har i en intervju med Special Nest sagt att det idag gäller för barn i behov av särskilt stöd att ha ”rätt” föräldrar med kraften och kunskapen att inte godta vad LSS-handläggaren säger, någonting som han kallar för ”förhandlingsvälfärd”. Nedan listar vi några av våra artiklar om LSS och boendestödet. Trevlig läsning!

Special Nests material bli inte inaktuellt på samma sätt som de dagsaktuella nyheter vi tar del av i det dagliga medieflödet. Du kan i stället se oss som en kunskapsbank dit du kan återkomma för att hitta artiklar om det som för tillfället är av intresse för dig. Prova på en gång genom att skriva in ett ämne som intresserar dig i sökrutan på startsidan: www.specialnest.se

Somliga av våra artiklar ligger inom Premiumformatet, vilket betyder att de är låsta och endast kan läsas av våra prenumeranter. Om du vill teckna en prenumeration kan du göra det här: http://www.specialnest.se/prenumeration

Fyra artiklar om LSS och boendestöd: 

"Det blir som att ha en kompis": I denna artikel intervjuas Solnabon Per som är diagnostiserad med autismspektrumtillstånd och som har boendestöd sedan 2011. 

"LSS är ojämlikt – drabbar individer hårt": Magnus Tideman förklarar varför personer med neuropsykiatriska diagnoser kan hamna i en gråzon vid tillämpningen av LSS-lagstiftningen. 

"Ett stöd i vardagen": Boendestödjaren Tone Persson berättar i denna artikel om syftet med hennes arbete: att få människor att växa, bryta isoleringen och skapa en bättre tillvaro. 

"Fel insatser blir i förlängningen mer kostsamt": Här berättar bland annat Agneta Söder, ombudsman på Autism- och aspergerförbundet, om varför LSS-lagstiftningen behöver reformeras. 

Kategorier: 
Lagstöd
Annons