Nästa artikel

  • Genrebild. Personerna på bilden har ingen koppling till innehållet i texten.

  • Socionomerna Emma Söderholm och Gisela Appelgren Hansen är aktuella med en bok som visar hur socialtjänsten kan arbeta med och utreda problematisk frånvaro.

Premium Ofta är det familjens och skolans agerande som hamnar i strålkastarljuset när problematisk skolfrånvaro diskuteras, men många socialarbetare är rådvilla när ärenden om problematisk skolfrånvaro landar på arbetsbordet. De bokaktuella socionomerna Emma Söderholm och Gisela Appelgren Hansen vill ge ett kompetenslyft.

När det gäller problematisk skolfrånvaro har föräldrarnas och skolans ansvar stötts och blötts, men hur ska egentligen socialtjänsten agera vid ihållande skolfrånvaro? Det försöker socionomerna Emma Söderholm och Gisela Appelgren Hansen reda ut i den nya handboken "Att utreda problematisk skolfrånvaro i socialtjänsten". – Socialtjänsten måste förstå vilka familjer vi möter. Därför har vi utvecklat boken för att göra ärenden hanterbara, vilket skapar en riktning för at

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Lagstöd
Annons