Nästa artikel

  • Forskarna kunde se att olika förväntningar ledde till kommunikationsproblem mellan BUP och skolan när de tillsammans skulle lösa en frånvarosituation.

Premium Omfattande och långvarig skolfrånvaro är ett stort problem. För att lösa en frånvarosituation involveras ofta flera aktörer med olika perspektiv och förväntningar, vilket försvårar samarbetet och kommunikationen. Detta visar en färsk studie från Göteborgs universitet. ”Finns tecken som pekar mot att samverkan för att hjälpa frånvarande elever blir svårare”, säger forskaren Martin Harling till Special Nest.

Ett nyligen avslutat forskningsprojekt har undersökt hur aktörer som skolan och barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) agerar kring en elevs skolfrånvaro och vilka utmaningar som uppstår i samarbetet. Syftet är bland annat att utveckla verktyg för att arbeta med problemet. Martin Harling och Ola Strandler, båda forskare vid Göteborgs universitet, har lett den tvååriga fallstudien i samverkan med en högstadieskola som hade stora problem med frånvaro och där lärare och ledning visade intr

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Forskning
Annons