Nästa artikel

  • Genrebild. Barnet på bilden har ingen koppling till innehållet i texten.

Premium I Göteborg startades för några år sedan ett tvärprofessionellt team för att få bukt med den växande problematiska skolfrånvaron. Socionomerna Sofia Ward och Ausdis Collberg deltog i teamet och delar här med sig av sina erfarenheter. De betonar vikten av att upptäcka problemen tidigt och göra grundliga kartläggningar av orsakerna.

Skolan, socialtjänsten och barn- och ungdomspsykiatrin på Hisingen i Göteborg hade inom sina respektive områden sett en tydlig ökning av elever med problematisk frånvaro, ett fenomen som har varit flitigt omdiskuterat i skolvärlden de senaste åren och som Special Nest rapporterar återkommande om, se till exempel här, här och här. Dessa aktörer såg ett starkt behov av bättre samverkan i arbetet mot denna typ av omfattande frånvaro och skapade därför under 2019 TIPS-teamet, som s

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Skola
Annons