Nästa artikel

  • Sirkka Persson var tidigare rektor på Kringlaskolan i Södertälje. Idag arbetar hon som verksamhetsutvecklare inom skolans värld.

  • Omslaget till boken.

Premium Tänk utanför boxen, jobba på den personliga relationen och skynda långsamt. Den välkända rektorn Sirkka Persson är aktuell med en ny bok om hur problematisk skolfrånvaro kan förebyggas och åtgärdas. "De flesta skolor är medvetna om fenomenet och sliter sitt hår för att hitta strategier som kan stötta dessa elever, men tyvärr är det alldeles för många skolor som inte lägger manken till", säger hon till Special Nest.

I den nya boken Från hemmasittare till återvändare – vägar till skolnärvaro samlar rektorn Sirkka Persson sina lärdomar från att ha arbetet med problematisk skolfrånvaro på Kringlaskolan, en grundskola som är belägen i Södertälje och som idag har drygt 550 elever, varav ungefär 30 procent har någon neuropsykiatrisk diagnos. Där var hon rektor mellan 2002 och 2021. I mitten på 00-talet, långt innan ordet ”hemmasittare” hamnade på mångas läppar och forskarvärlden riktad

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Metoder
Annons