Nästa artikel

  • Max Hjorton jobbar i Göteborgs stad som övergripande specialpedagog med fokus på problematisk skolfrånvaro.

  • Sirkka Persson tillbringade nära 20 år som rektor på Kringlaskolan i Södertälje, en grundskola i ett särskilt utsatt område. Nu jobbar hon med verksamhetsutveckling.

  • Sirkka Persson pekar ut förtroendekapital som en framgångsfaktor i arbetet med att få tillbaka eleven till skolan.

Premium Bäst är om skolan, socialtjänsten, vården och vårdnadshavarna förstår varandra och drar åt samma håll när en elev har hög frånvaro, men verkligheten är ofta full av förvecklingar. Sirkka Persson och Max Hjorton är aktuella med antologin ”Aktiv samverkan för ökad skolnärvaro”. Här ger de tips till skolvärlden om framgångsfaktorerna som får eleven med problematisk skolfrånvaro att återvända till klassrummet.

När skolan, socialtjänsten, vården och vårdnadshavarna tillsammans försöker ta itu med problematisk skolfrånvaro uppstår ofta missförstånd och friktion. Vem ansvarar egentligen för vad? Till exempel kan skolan och föräldrarna förvänta sig att vården ska trolla fram en samtalskontakt som ”fixar problemet”. Nya antologin ”Aktiv samverkan för ökad skolnärvaro” ska klargöra parternas roller och hur de samarbetar på bästa sätt. Sirkka Persson och Max Hjorton kommer frå

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Metoder
Annons