Nästa artikel

  • Genrebild. Pojken på bilden har inget att göra med innehållet i texten.

Premium Hemundervisning är förbjudet i Sverige, men mitt i Östersjön finns en tillflyktsort. Förra året hemundervisades uppemot hundra svenskfödda barn på Åland. För de familjer vars barn hamnat i kläm inom svensk skola, exempelvis på grund av bristande anpassningar vid autism, så har åländsk hemundervisning blivit vägen ut.

Sverige har en av Europas skarpaste lagstiftningar mot hemundervisning. För att runda förbudet har allt fler svenskar vänt blickarna mot Åland – den svenskspråkiga ögruppen i Östersjön underordnad den finska lagstiftningen som ger grönt ljus till hemundervisning. Nyansskillnaden är att Sverige har skolplikt och att Finland har läroplikt. För tio år sedan började svenskarnas utvandring till Åland att ta fart. År 2013 hemundervisades åtta barn på Åland, hälften av dem var fö

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Skola
Annons