Nästa artikel

  • Unni Karlsson har startat uppropet Läroplikt.nu med målet att mjuka upp Sveriges strikta skolplikt.

Premium En lagändring har utökat möjligheterna att få distansundervisning vid problematisk skolfrånvaro, vilket är vanligt bland barn med neuropsykiatriska diagnoser som adhd och autism. Samtidigt höjer allt fler rösten för att Sveriges skolplikt ska bytas ut mot läroplikt, och därmed vidga vyerna ytterligare för olika undervisningsformer. En av dem som förespråkar läroplikt är den nyblivna föräldern Unni Karlsson, som har dragit igång uppropet "Läroplikt nu".

Pandemins stora plugga hemifrån-experiment ser ut att vara över för den här gången. Vissa har trivts med arbetsron i hemmets trygga vrå, andra har upplevt ensamhet och koncentrationssvårigheter. Betygen verkar dock ha förblivit stabila, medan skeptiker menar att det kan bero på glädjebetyg och snällbetyg. Pandemin kan ha banat väg för mer distansundervisning framöver. En förhållandevis färsk lagändring innebär att elever som har påbörjat sin utbildning efter 30 juni 2021 kan

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Skola
Annons