Nästa artikel

  • Genrebild. Pojken på bilden har inget att göra med texten.

Premium Larmen går om att elever med autism mår dåligt i skolan och presterar under sin förmåga, inte sällan med högre frånvaro och lägre betyg som konsekvens. Vad är det med dagens skolor som gör att många elever med autism hamnar i kläm? Special Nest listar 10 anledningar, bland annat bristande autismkunskap och stora klasser.

1. Stora klasser Större klasser sparar pengar, men elever med autism betalar priset. En undersökning från 2023 av fackförbundet Sveriges Lärare visade att typiska klasstorlekar på gymnasiet är 32 elever, på lågstadiet 23 elever, samt 24 elever på mellan- och högstadiet. De stora klasserna kan vara förödande för elever med olika diagnoser och skralare socioekonomiska förutsättningar. När klasserna växer minskar studieron och en enda lärare hinner inte se varje elev. Och ju stö

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Liv & Hem
Annons