Nästa artikel

  • Genrebild.

  • Matilda Berglund Calais är intressepolitisk utredare på Riksförbundet Attention.

  • Sofia Österborg Wiklund är doktor i pedagogik.

Premium De flesta är överens om att elever med neuropsykiatriska diagnoser som adhd och autism har behov av anpassning och stöd i skolan. Men synen varierar på vad som ska anpassas och hur stödet ska se ut. Riksförbundet Attention har nu tagit fram ett tiopunktsprogram för bättre skolgång för unga med npf. Pedagogikforskaren Sofia Österborg Wiklund välkomnar förslagen, men efterfrågar också en förändrad syn på neurodiversitet.

– Att förstå adhd och autism som värdefulla delar av mänsklig mångfald, utifrån ett perspektiv på neurodiversitet, kan vara ett sätt att ”ta tillbaka” diagnoserna. Neurodivergenta personer behöver definiera vad det innebär i det egna livet, i stället för att få det pålagt utifrån. Det innebär inte att förneka behov av stöd och hjälpmedel, säger Sofia Österborg Wiklund. Sofia Österborg Wiklund är doktor i pedagogik med inriktning på vuxnas lärande och forskar vid Um

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Skola
Annons