Nästa artikel

  • Bildläraren Johanna Siljeholm och hennes kollega skrev till Special Nest och berättade att de ville förändra den fysiska miljön på Lunaskolan.
  • "Otydliga och överbelastande miljöer kan orsaka stress och minska kreativiteten", säger psykologen Malin Valsö.

  • Bildläraren Matilda Zeits funderade mycket på hur hon som lärare skulle kunna entusiasmera eleverna, utan att rummet tog energi från dem.

  • Många miljöer på Lunaskolan var tidigare färgstarka och överbelastad, trots ambitionen att vara tydlig med skyltar. Så här såg hemkunskapssalen ut tidigare.

  • Vissa klassrum och korridoren har bland annat fått en enhetlig utformning genom naturfärger och naturmaterial.
  • Johanna Siljeholm och Matilda Zeits ska fortsätta arbeta med den fysiska miljön på Lunaskolan.
  • Nu har till exempel hemkunskapsmiljön fått en enhetlig utformning genom naturfärger och naturmaterial och all förvaring har dolts i skåp.
  • Den omgjorda hemkunskapsmiljön på Lunaskolan.

Premium Många elever med autism och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar upplever stress i skolans fysiska miljö. Men det finns forskning som visar hur lärmiljön kan utformas så att den istället bidrar till att reducera stress och förbättra inlärningen. Detta ville de två lärarna Johanna Siljeholm och Matilda Zeits försöka förverkliga på Lunaskolan i Bromma.

– Vi ville fokusera på den fysiska miljön för att minska stressen för våra elever. Mycket annan anpassning hade vi tänkt på, såsom bemötande, pedagogik och struktur, men inte miljön, där fanns en lucka, säger Johanna Siljeholm. – Vi började med att diskutera hur vi skulle kunna skapa en bättre miljö i vårt bildklassrum, för det ska ju vara en kreativ miljö och samtidigt ett lugnt rum för våra elever. Vi diskuterade hur vi skulle kunna entusiasmera eleverna utan att rummet

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Annons