Nästa artikel

Premium Beslutet om framtidens skola i Luleå, där flera skolenheter ska slås samman till större, skapar stor oro hos föräldrar till barn med NPF. Trots flera inskickade medborgarförslag och dialoger med kommunen upplever föräldrar att de har svårt att nå fram till politikerna och att förslaget som presenterats i mångt och mycket är raka motsatsen till vad deras barn med NPF har behov av och kommer att klara av.

Efter en drygt sex timmar lång debatt den 4 april 2016 fattade kommunfullmäktige i Luleå i enlighet med kommunstyrelsens förslag beslut om Framtidens skola. Beslutet innebär en förändrad skolstruktur då sju mindre skolor läggs ner och slås ihop till större enheter. En av anledningarna till detta är enligt kommunens hemsida svårigheten med att tillgodose skollagens krav på behöriga lärare i alla ämnen samtidigt som lärarantalet i kommunen minskar medan elevantalet ökar. Men bes

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Annons