Nästa artikel

  • Bokaktuella Catrin och Thomas Söderlund är engagerade i frågor om hur skollokaler kan fungera för alla elever.

  • Med boken Skollokaler för alla vill Catrin och Thomas Söderlund väcka frågor om hur skolor byggs idag och hur de kan bli tillgängliga för alla elever.

Premium Under de närmaste tio åren planerar landets kommuner och skolhuvudmän att bygga omkring 1 000 nya skolor. För att alla elever ska kunna må bra och prestera i skolan behöver skolans lokaler planeras så att de tar hänsyn till elevernas olika behov och förutsättningar, men lagstiftningen saknar exakta krav på till exempel yta och rum. Catrin och Thomas Söderlund har skrivit boken "Skollokaler för alla" och kritiska när de ser att trenden återigen går mot att bygga öppna planlösningar.

– Vi ser en stor kunskapsbrist hos de aktörer som planerar och bygger nya skollokaler när det gäller barn med fysiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, dessutom är kraven i lagstiftning och regelverk otydliga och vaga, säger Catrin Söderlund. – Skollokaler som inte är ändamålsenliga kommer att kräva stora resurser i framtiden. I skolans budget går cirka 70 procent till lönekostnader och övriga 30 procent utgör till stor del lokalkostnader, men sparar man in på lok

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Skola
Annons