Nästa artikel

  • Pernilla Oscarsson är verksamhetschef för elevhälsan i Krokom och har varit med om att ta fram resursspåret för barn med autism.

  • Annika Widén är rektor för Dvärsätts skola som erbjuder ett anpassat resursspår för barn med autism.

  • I den lilla gruppen för elever med autism får eleverna hjälp genom bildstöd och alla har en enskild fast arbetsplats i en lugnare vrå. 

Premium Små undervisningsgrupper, bildstöd och fasta arbetsplatser. I Krokom byggs nu ett resursspår för elever med autism. Special Nest har intervjuat rektorn Annika Widén och elevhälsans verksamhetschef Pernilla Oscarsson.

Det var våren 2022 som barn- och utbildningsnämnden i Krokoms kommun fattade beslut om att införa ett resursspår för elever med autism. I Östersunds kommun fanns redan en liknande verksamhet, med tio platser för elever som har autism och svårigheter att följa den ordinarie skolgången. Det nya resursspåret i Krokom finns på Dvärsätts skola, där det omfattar fyra platser från förskoleklass till sjätte klass. Resursspåret finns också på Nyhedens skola, där det omfattar fyra pl

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Politik
Annons