Nästa artikel

  • Det npf-anpassade programmet har sina lokaler i ett separat hus på skolområdet i Östersund.

  • Lokalerna är anpassade för att skapa studiero.

  • Specialpedagog Cecilia Tengelin och rektor Märith Jonsson har byggt upp ett anpassat program för elever med npf på Jämtlands gymnasium Wargentin i Östersund.

  • Skolgången kan varieras både när det gäller skoldagens längd och hur många år som behövs för att läsa in programmet.

Premium I Jämtland har ett nytt gymnasieprogram startat i höst för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller andra utmaningar som gör det svårt för dem att klara av skolan. Här utgår anpassningar och miljö från elevernas behov. Just nu får 14 elever chansen att studera på programmet och påverka undervisningens utformning. ”Varje lärare anpassar för varje elev – aldrig tvärtom”, säger specialpedagogen Cecilia Tengelin.

– Här studerar elever som tidigare har haft svårt att gå i skolan och som kanske har gått i en mindre grupp. De kan ha stora pedagogiska behov, social ångest eller utmaningar med att klara av större sammanhang, säger Märith Jonsson. ­– Många av våra elever har svårt med det sociala samspelet, men vissa har aldrig blivit utredda och det behövs inte. Däremot måste det finnas dokumenterade svårigheter och ett önskemål från dem själva att läsa här, säger Cecilia Tengelin.

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Skola
Annons