Nästa artikel

  • "I andra länder finns liknande mentorsprogram för unga med autism, men fokus brukar då vara på sista året i gymnasiet eller motsvarande, medan vi arbetar med hela perioden från avslutad skola till etablering i vuxenlivet. I Sverige har det hittills inte funnits något sådant här program", säger Ulf Jonsson som har utvecklat Transition.

Premium Övergången från skola till vuxenliv är en utmaning för de flesta ungdomar, men kan vara särskilt svår för unga med autism eller adhd. Ett nytt mentorsprogram från Karolinska institutet ska hjälpa ungdomar med npf att ta de nödvändiga stegen mot en mer självständig tillvaro. Kursen har hittills gett lovande resultat, enligt en pilotstudie.

Perioden mellan skola och etablering i arbetslivet har förlängts generellt de senaste två decennierna. Det är en fas som är svår för många unga på grund av kraven på att kunna ta eget ansvar för sin framtid, sitt boende och sin försörjning. För unga med npf kan övergången vara extra utmanande. – Många behöver då också etablera nya kontakter för stöd och behandling, men risken är att det uppstår ett glapp och att stödet uteblir, säger Ulf Jonsson, psykolog vid BUP-KIND

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Forskning
Annons