Nästa artikel

  • Carola Cielens är arbetshandledare i den textila verksamheten på Jobbverket.

  • Pernilla har arbetsträning i den textila verksamheten hos Jobbverket.

Premium ”Vi ska vara en plats där människor ska kunna bygga upp sig för att komma vidare.” Till Jobbverket kommer personer som haft det svårt på arbetsmarknaden för arbetsträning och mellanlandning utan stress.

På Jobbverket i Tyresö kan människor som har haft det svårt på arbetsmarknaden erbjudas möjligheten till både arbetsuppgifter, arbetskamrater och återhämtning innan man tar nya tag. – De ska få arbetserfarenheten och lugnet av att vara här hos oss. Vi försöker hålla en lugn kultur. Stress är förbjudet, säger Carola Cielens, arbetshandledare i den textila verksamheten på Jobbverket. Företaget drivs som en ekonomisk förening och är ett socialt företag med arbetsintegrerande

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
LagstödLandsting
Annons