Nästa artikel

Stress kan påverka kroppen negativt – både fysiskt och psykiskt. Särskilt långvarig stress riskerar att leda till exempelvis ångest, depression och utmattning. Och personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är ofta extra känsliga. För att motverka att hamna i negativa loopar är det viktigt med en bra struktur i vardagen och en förstående omgivning som hjälper till att anpassa miljön. Special Nest har skrivit flera artiklar om stress och här tipsar vi om tre av dem.

Några av artiklarna är Premium-artiklar, vilket betyder att de är låsta och endast kan läsas av våra prenumeranter. Om du vill teckna en prenumeration kan du göra det här: http://www.specialnest.se/prenumeration

Special Nests material bli inte inaktuellt på samma sätt som de dagsaktuella nyheter vi tar del av i det dagliga medieflödet. Du kan i stället se oss som en kunskapsbank dit du kan återkomma för att hitta artiklar om det som för tillfället är av intresse för dig. Prova på en gång genom att skriva in ett ämne som intresserar dig i sökrutan på startsidan: www.specialnest.se

Tre artiklar om stress:

På Jobbverket är stress förbjudet – ”Vi ska vara en plats där människor ska kunna bygga upp sig för att komma vidare.” Till Jobbverket kommer personer som haft det svårt på arbetsmarknaden för arbetsträning och mellanlandning utan stress.

Struktur och delmål för att minska stress – Långvarig stress utan adekvat återhämtning kan generera både ångest, depression och utmattning. Det är lätt att hamna i negativa loopar. För att komma ur det hjälper kunskap om hjärnan, delmål och struktur i vardagen. Det menar Cecilia Stenfors, som forskar inom psykologi, neuropsykologi och stress på Karolinska Institutet i Stockholm.

Skadlig stress – Stress, framför allt långvarig, är dåligt för oss. Den sätter sig på hjärnan och försämrar vår mentala kapacitet. Personer med npf är ofta extra känsliga för stress. "Det är viktigt att omgivningen hjälper till att anpassa miljön" säger Tatja Hirvikoski, forskare och specialist i neuropsykologi.

Kategorier: 
Liv & Hem
Annons