Nästa artikel

Special Nest har i flera artiklar uppmärksammat att det är vanligt med ett problematiskt ätbeteende hos personer med autismspektrumtillstånd, ast. Det kan exempelvis handla om selektiva och motoriska ätsvårigheter. I en artikel tar vi också upp forskningen kring sambandet mellan ast och ätstörningar som anorexia och bulimia nervosa. Här är tre av våra artiklar som tar upp detta ämne.

En av artiklarna är en Premium-artikel, vilket betyder att den är låst och endast kan läsas av våra prenumeranter. Om du vill teckna en prenumeration kan du göra det här: http://www.specialnest.se/prenumeration

Special Nests material bli inte inaktuellt på samma sätt som de dagsaktuella nyheter vi tar del av i det dagliga medieflödet. Du kan i stället se oss som en kunskapsbank dit du kan återkomma för att hitta artiklar om det som för tillfället är av intresse för dig. Prova på en gång genom att skriva in ett ämne som intresserar dig i sökrutan på startsidan: www.specialnest.se

Tre artiklar om ätsvårigheter och ast:

Ätstörningar kopplas till autismspektrumtillstånd – I höstas disputerade Louise Karjalainen, psykolog och forskare på Gillbergcentrum, med sin avhandling om sambandet mellan ätstörningar och problematiskt ätbeteende vid autismspektrumtillstånd, ast. Den ger ytterligare stöd för att det finns likheter mellan personer med ätstörningar och de med ast – både när det gäller personlighet och förändringar i hjärnan.

”Föräldrarna är ofta stressade och uppgivna” – Barn med autismspektrumtillstånd är ofta drabbade av ätsvårigheter – som kan vara både selektiva och motoriska. Special Nest intervjuar logopeden Maria Törnhage som är en del av ett särskilt matlag som hjälper barn med ätproblem.

”Vi har en helt unik app” – Kan en särskild app få matvägrande barn att äta bättre? Det tror Björn Cronzell. Han har skapat en app som ska stimulera barn att äta genom att göra dem delaktiga i äventyrliga uppdrag med hjälten POOW.

Kategorier: 
Liv & Hem
Annons