Nästa artikel

Idag utvecklas en närmast oöverskådlig mängd appar och många av dem riktar in sig på npf-området. De kan till exempel handla om att hjälpa användaren med att strukturera vardagen, komma i tid till ett möte, öka koncentrationsförmågan eller motverka ätsvårigheter. Här kommer en lista med appar som Special Nest har skrivit om.

Special Nests material bli inte inaktuellt på samma sätt som de dagsaktuella nyheter vi tar del av i det dagliga medieflödet. Du kan i stället se oss som en kunskapsbank dit du kan återkomma för att hitta artiklar om det som för tillfället är av intresse för dig. Prova på en gång genom att skriva in ett ämne som intresserar dig i sökrutan på startsidan: www.specialnest.se

Somliga av våra artiklar ligger inom Premiumformatet, vilket betyder att de är låsta och endast kan läsas av våra prenumeranter. Om du vill teckna en prenumeration kan du göra det här: http://www.specialnest.se/prenumeration

Sex artiklar om appar med koppling till npf-området:

"Appen för en trygg och självständig resa: I denna artikel intervjuas beteendevetaren Anna Sjölund som har utvecklat appen Resledaren, vars syfte är att underlätta tillvaron i kollektivtrafiken för personer med neuropsykiatriska diagnoser. Anna Sjölund har även lanserat appen Dit i tid, som går att läsa om här.

"Jag såg ett behov och tekniken fanns": Här berättar arbetsterapeuten Anna-Karin Bergius om varför hon har utvecklat Håll koll, en app som vill bidra till mer struktur och organisation i vardagen. Appen innehåller exempelvis kalender med påminnelsefunktion, checklista och timer.

"App förklarar BUP-utredning för barn": Denna artikel handlar om appen Min utredning, framtagen av Barn- och ungdomspsykiatrin i Region Västmanland. Tanken med appen är att tydliggöra utredningsprocessen för barn mellan 8-12 år som ska genomgå en npf-utredning.

"Efterlängtad app fyller ett tomrum": I detta reportage berättar psykologerna bakom bloggen Pedagogiskt kapital om varför de lanserade Lågaffektivt bemötande. Denna app vänder sig till professionella och föräldrar som vill ha hjälp med att minska oönskade beteenden i vardagen.

"Appen som gör vardagen enklare": Anton Håkansson har skapat en app som han önskar att han själv hade som barn. Med den interaktiva bildkalendern DayCape kan föräldrar och lärare hjälpa en eller flera personer att planera vardagen.

"App ska hjälpa barn med ätsvårigheter": Artikeln handlar om Björn Cronzell som med en app om en superhjälte vill få barn att äta bättre.

Annons