Nästa artikel

För personer med neuropsykiatriska diagnoser kan olika hjälpmedel vara till stor nytta såväl i hemmet som på arbetet och i skolan. Special Nest har tidigare skrivit flera artiklar om npf-relaterade hjälpmedel. Här kommer några lästips.

Special Nests material bli inte inaktuellt på samma sätt som de dagsaktuella nyheter vi tar del av i det dagliga medieflödet. Du kan i stället se oss som en kunskapsbank dit du kan återkomma för att hitta artiklar om det som för tillfället är av intresse för dig. Prova på en gång genom att skriva in ett ämne som intresserar dig i sökrutan på startsidan: www.specialnest.se

Somliga av våra artiklar ligger inom Premiumformatet, vilket betyder att de är låsta och endast kan läsas av våra prenumeranter. Om du vill teckna en prenumeration kan du göra det här: http://www.specialnest.se/prenumeration

Fyra artiklar om npf-relaterade hjälpmedel: 

"Täcke för bättre sömn": I denna text får vi bland annat möta Johanna, diagnostiserad med Aspergers syndrom, som använder ett så kallat kedjetäcke för att sova bättre. Kedjetäcket uppfanns i Sverige, lanserades 2008 och tillverkas för hand i Stenkullen i Göteborg. 

"Goda chanser att få hjälpmedel"Denna artikel handlar om hur en person med en neuropsykiatrisk diagnos och en anställning kan söka bidrag för arbetshjälpmedel.

"15 hjälpmedel i hemmet"Här listar vi femton olika hjälpmedel, tips och tricks för att underlätta vardagen för den som har en neuropsykiatrisk diagnos. 

"Tekniken ger en wow-känsla": Detta reportage handlar om ett hörselverktyg riktat till elever med koncentrationssvårigheter. Idén är att hjälpa eleverna att kunna ta till sig auditiv information, även om de befinner sig i ljudmässigt utmanande miljöer såsom klassrum. 

Kategorier: 
Hjälpmedel
Annons