Nästa artikel

Alla människor är i behov av struktur för att få tillvaron att fungera. Men för personer med neuropsykiatriska diagnoser kan det vara en extra stor utmaning att organisera vardagen. Hur kan man få bättre ordning och minska stressen? Special Nest har tidigare skrivit flera artiklar om npf och struktur. Här kommer några exempel.

Special Nests material bli inte inaktuellt på samma sätt som de dagsaktuella nyheter vi tar del av i det dagliga medieflödet. Du kan i stället se oss som en kunskapsbank dit du kan återkomma för att hitta artiklar om det som för tillfället är av intresse för dig. Prova på en gång genom att skriva in ett ämne som intresserar dig i sökrutan på startsidan: www.specialnest.se

Somliga av våra artiklar ligger inom Premiumformatet, vilket betyder att de är låsta och endast kan läsas av våra prenumeranter. Om du vill teckna en prenumeration kan du göra det här: http://www.specialnest.se/prenumeration

Fyra artiklar om npf och vardagsstruktur:

"Enklare vardag för npf-föräldrar": Denna text innehåller konkreta och matnyttiga tips på hur föräldrar med neuropsykiatriska diagnoser kan göra vardagen mindre stressig.

"Därför är rutiner heliga": Här intervjuas psykologen och forskaren Eric Zander om vikten av struktur och förutsägbarhet för personer med autismspektrumtillstånd.

"Evernote": Detta är en kortare tipstext om en app som kan bistå när det gäller att få ordning på anteckningsböcker, lappar och annan information.

"Öka chanserna att lyckas med vardagen": I denna artikel kommer en bloggare, en förälder och en arbetsterapeut med olika tips på hur vardagen kan underlättas i samband med npf.

Kategorier: 
Hjälpmedel
Annons